A LovagVár Baráti Kör rövid históriája

A baráti kör története 2005-ben kezdődött, amikor két lovagi lelkületű ifjú, Jécsai Zoltán és Vörös Miklós segédkezett a Szent László Vitézei Egyesület nyári gyerektáborának lebonyolításában, s kedvet kapott egy saját tábor megszervezésére, valamint szünidőn túli kiterjesztésére. Lelkesedésükhöz családjuk és barátaik is csatlakoztak, s megalakult a LovagVár Baráti Kör.
 
Ez évben kezdtük el Kovács Katalin segítségével a budapesti Tomori Pál Általános Iskolában a LovagVár szakkör szervezését és vezetését, mely munka azóta is folyamatos. A foglalkozásokon 6-12 vegyes életkorú diák vett részt. Az apród jelöltek korabeli nevet választhattak maguknak, elkészíthették címerüket, festett tunikájukat; belekóstolhattak a bőrművesség, agyagozás alapjaiba; megismerkedtek a középkor illemszokásaival, jeles lovagok és hölgyek tetteivel; valamint a vívás tudományával. 2006 nyarán szerveztük meg, részben az egész éves szakköri munka csúcsaként, valamint új apródok bevonására első önálló táborunkat Hollókőn, 6 gyermek részvételével. A táboron keresztülívelő történet megvalósításában nagy segítségünkre voltak barátaink, valamint a táborozók játékkészsége és fantáziája.
A szakköri munka és a LovagVár-tábor szervezése a következő években is folytatódott, és büszkén állíthatjuk, hogy 2007-ben az előző évi tábor valamennyi résztvevője visszatért. Velük együtt ekkor már 16 gyermeket tudtunk fogadni. A tábor népszerűsége az előzetes jelentkezések alapján továbbra is töretlen. A tavalyi táborozók közül eddig 13-an jelezték, hogy idén is részt kívánnak venni a LovagVár-táborban. A 2007-es évben emellett iskolai tábort is szerveztünk Füzéren, szintén a lovagi kultúra elemeire építve. A Baráti Kör tagjai 2005 óta minden évben segítőként működnek közre továbbá a Szent László Vitézei Egyesület által szervezett gyermektáborokban is.

Csoport: