Céljaink

A LovagVár Baráti Kör tagjai szervezőként Jécsai Anikó, Jécsai Zoltán, Krómer Anna, Szántó Péter, Tóth Klára, Vörös Miklós; apródként és kisasszonyként pedig mindazon ifjak és leányok, akik táborunkban, vagy szakkörünkön részt vesznek. A baráti kör szervezőiként alapvető célunk a felnövekvő generációk erkölcsi nevelése. Ennek hatékony módját pedig a lovagi kultúra népszerűsítésében találtuk meg. Véleményünk szerint a lovagkor világa két fontos jellemzője miatt válik különösképpen alkalmassá arra, hogy a gyerekek morális nevelésének keretéül szolgáljon. A köréje szövődött romantika és a kaland ígérete vonzóvá teszi a fiatalok számára, a lovagi ideál eszméje pedig megfelelő kiindulópontul szolgál a ma is elvárható erények (segítőkészség, udvariasság, hűség, bátorság, higgadtság) szemléltetésére. Ezen erényeket, közös kalandjaink során, személyes példánkon keresztül mutatjuk be és tesszük megszokottá, természetessé.

A középkor világának bemutatásakor törekszünk a történelmi hűségre, foglalkozásainkon, előadásainkon jelentős szerepet kap a párbeszéd, a tapasztalás és a játék. Rövid távú tervünk az év során, a LovagVár szakkör folytatása, valamint a nyári lovagi kalandtábor megszervezése és lebonyolítása. Hosszabb távú tervünk a LovagVár Baráti Kör működésének kiszélesítése. A visszajáró - és lassacskán felnövő - gyerekeket szeretnénk bevonni a tábor lebonyolításába is. A különböző korosztályokat különböző feladatokat, eszközökkel igyekszünk - szórakoztatva - nevelni. Az idősebbek így maguk is példát mutathatnak majd a fiatalabbaknak. Megtapasztalhatják a felelősségvállalást, a megfontolt döntéshozást, és kis léptékben még a rossz döntések következményeit is. Ha a szervezők és a táborozók száma eléri az ehhez szükséges mértéket, párhuzamos táborok szervezését is tervezzük egyidőben, Amint lehetőségeink engedik, szándékunkban áll egy saját, állandó táborozási helyszín létrehozása is.

Csoport: